RotuRace -säännöt

JOUKKUESÄÄNNÖT

Joukkue muodostuu neljästä (4) koirasta, varakoiria saa nimetä useamman. Sama koira voi juosta vain yhdessä joukkueessa, mutta voi olla nimettynä varalle useampaan joukkueeseen.

Kaikkien koirien tulee olla samaa rotua. Rodut, joissa eriväriset muunnokset normaalisti luokitellaan eri rotuun, voivat RotuRace-kilpailussa edustaa samassa joukkueessa. Joukkueen voi muodostaa myös neljä sekarotuista koiraa, jotka kaikki edustavat samaa kokoluokkaa.

Joukkueen ei tarvitsee edustaa kerhoa tai yhdistystä, ts. joukkueen muodostaminen on vapaamuotoista.

Joukkueiden ilmoittautumisaika ilmoitetaan erikseen vuotuisen tapahtuman tietojen yhteydessä. Joukkueet tulee tuolloin ilmoittaa määräaikaan mennessä.

Joukkueen tulos muodostuu tasoituspistein: joukkueen jäsenten suorituksista pudotetaan pois nopein ja hitain. Joukkueen aika on siis kahden keskimmäisen ajan yhteenlaskettu aika.

Jos joukkueen koiralta ei saada aikaa, voi koiran lähettäjä korvata koiran suorituksen omalla juoksusuorituksella. Kuitenkin jokaisen joukkueen lopulliseen yhteenlaskettuun suoritukseen laskettavien aikojen pitää olla koirien suorittamia.

Joukkue pitää nimetä.

Osallistumisehdot:

Koiran täytyy olla vähintään 9kk ikäinen (jättiroduissa suosittelemme vähintään 10kk ikää). Koiran tulee olla terve ja Suomen kennelliiton virallisten rokotusmääräysten mukaisesti rokotettu. Koiran rokotusten voimassaolo on pystyttävä todistamaan rokotuskortilla kisapaikalla. Kiimainen narttu ei voi osallistua kilpailuun ja kiimaisen nartun tuominen lähtö- ja katsomoalueelle on kiellettyä.

Luokat:

  • Minit: alle 40 cm
  • Midit: 40 - 53 cm
  • Maxit: yli 53 cm, mutta alle 60 kg
  • Jättirodut: Luokka on roduille, joissa aikuiset painavat yli 60 kg. Joukkueessa täytyy olla yksi yli 60kg jäsen, muut voivat olla kevyempiä.
  • Vinttikoirat: Luokka on kaikille vinttikoirille ja x-rotuisille joissa on puolet vinttikoiraa. Jos greyhoundien joukkueita ilmoittautuu enemmän kuin 3 kpl, juostaan greyhoundien oma luokka.
  • Amerikanbulldogit: Luokka on kaikille amerikanbulldogeille ja x-rotuisille, joissa puolet amerikanbulldoggia. Jos joukkueita ilmoittautuu alle 3, joukkueet kisaavat kokoluokissa joukkueen korkeimman koiran mukaan. Koirat ilmoitetaan lomakkeella kokonsa mukaisiin luokkiin. Amerkanbulldogeille on nostettu oma luokka johtuen rodun vahvasta kisamenestyksestä.

Luokat toteutuvat, jos ilmoittautuneita joukkueita on vähintään 5 joukkuetta / luokka (paitsi greyhoundit ja amerikanbulldogit). Joukkueen luokka määräytyy aina joukkueen korkeimman koiran mukaan. Ennen ilmoittautumista pitää joukkueen jokaisen koiran säkäkorkeus tarkistaa oikeaan luokkaan kuulumisen varmistamiseksi. Säkäkorkeuksia voidaan kisapaikalla tarkistaa pistokokein.

Suoritus:

Juostava matka on 80 metrin suora, joka on aidattu koko matkalta. Joukkueen koirat juoksevat yksitellen lähtölistan mukaisessa järjestyksessä. Suoritus tapahtuu joko käsiviehettä ajaen tai omistaja voi kutsua/houkutella koiraansa maalialueelta.

Kaikille koirille otetaan ajat; ajanotto alkaa, kun koira ylittää lähtölinjan ja loppuu, kun koira ylittää merkityn maalilinjan. Mikäli koiralle ei saada aikaa minuutissa, koiran lähettäjä voi suorittaa 80 metrin juoksun, joka lasketaan joukkueen yhdeksi suoritukseksi. Epäonnistuneen lähdön voi uusia kerran (jos koira esim. juoksee vain 10 m ja palaa lähtöalueelle).

Hyväksytty suoritus tulee suorittaa alle 1,5 minuutissa (90 sek.)

Palkitseminen:

Jokaisesta luokasta palkitaan kolme (3) nopeinta joukkuetta, koko luokan nopein yksilö sekä tsemppari (tuloslistan käänteisen järjestyksen 1. kisaaja). Kolmen joukkueen luokissa palkitaan vain nopein joukkue sekä luokan nopein koira ja tsemppari.

Lisäksi palkitaan koko tapahtuman osuvin joukkuenimi sekä molemmilta päiviltä paras joukkueasu.